Funktionell träning som ger din kropp förutsättningar att bättre klara alla vardagens typer av av fysisk ansträngning. Med styrka och uthållighet blir din kropp förberedd för att klara ett liv i rörelse.

Vi använder vår kropp konstant och varje dag. Helt naturligt är vardagen en variation av olika rörelser. När vi lyfter, bär, drar, böjer och sträcker utsätter vi kroppen för en kombination av utmaningar.

Med funktionell träning bygger vi kroppens alla delar med övningar som ligger nära de naturliga rörelserna. Men vi tar idén ett steg längre ser variationen i rörelserna som helt avgörande.

Variation gör träningen mer effektiv, men också mer hälsosam för din kropp. Inte att förglömma, variationen är inspiration. Det blir roligare att träna.  Det ökar chanserna att du faktiskt fortsätter att träna.